Houtskarin aluekonttori

Biblioteket på Houtskär

Öppethållning Obs. Houtskärs bibliotek flyttar till områdeskontoret och är stängt mellan 18.5.-10.6. TJÄNSTER Datorer, wifi, kopieringsapparat, låningsautomat, skanner, digitalisering, digitaliseringsstudio