Färjtidtabeller

Finnferries

Färja.fi

Saaristolautat.fi

Rengastie.fi

Ålandstrafiken

Skärgårdens Ringväg

—-

VAIJERFÄRJORNAS PAUSER
Nedannämnda färjor håller dagligen fyra lagstadgande 20-minuters pauser:
KIVIMO, MOSSALA ja SAVERKEIT

Pauserna hålls kl.
09.10 – 09.30
11.40 – 12.00
17.10 – 17.30
20.10 – 20.30

Ta dessa i beaktande då du planerar din resa vad gäller de större färjorna (Stella, Mergus, Antonia) så att du inte försenar dig p.g.a. pauserna.

—-

Busstidtabeller

Saaristobussi