Folkhälsan i Houtskär rf

 • Johanna Tengström
 • 040 587 1978
 • johanna.tengstrom@pp.inet.fi

Hem och Skola i Houtskär

 • Asta Sigfridsson
 • 040 827 3771
 • asta_westerlund@hotmail.com

Houtskärs Allmogeseglare

 • Oscar Eksten
 • 040 704 5399
 • houtskarsallmogeseglare@gmail.com

Houtskärs båtklubb rf

 • Mikael Mårtensson
 • 0400 939 020

Houtskärs Frivilliga Brandkår rf

 • Roger Tengström
 • 050 401 0570

Houtskärs idrottsförening rf

 • Linda Axén
 • 040 078 6305
 • linda.axen@pargas.fi

Houtskärs jakt- och skytteförening r.f.

 • Jan-Erik Malén
 • 050 577 4281

Houtskärs kulturgille rf

 • Lennart Brunnsberg
 • 040 072 3375
 • houtskultur@gmail.com

Avellana

 • Therese Skaag
 • 040 738 6565

Houtskärs kyrkliga folkhögskola rf

 • Rune Johansson
 • 0400 956 617
 • runejohansson45@gmail.com

Houtskärs Marthaförening

Houtskärs Ungdomsförening

 • Magnus Österman
 • 040 057 9533
 • magnus@helab.fi

Jervis byalag rf

 • Karl-Henrik Kvikant

Korpo-Houtskär-Iniö Krigsveteraner r.f.

 • Anne Lindroos

Lions Club Nagu/Korpo/Houtskär rf

Pensionärsbostadsföreningen i Houtskär rf

 • Sussi Björkman
 • 0400 828 113
 • syyzi61@gmail.com

Pro Houtskär rf

Röda Korset, Houtskärs avdelning

 • Petra Öhman
 • 040 701 7025
 • petra.ohman@pargas.fi

Skärgårdens Vänner i Houtskär rf

 • Fabian Karlgren
 • 040 730 6405

Svenska Folkpartiet i Houtskär rf

 • Christer Friis
 • 040 573 2088
 • christer.friis@gmail.com

ÅSP Houtskärs lokalavdelning

 • Birgitta Rosenberg
 • 040 061 7630
 • birgitta.rosenberg@luukku.fi