Folkhälsan i Houtskär rf

Johanna Tengström

040 587 1978

johanna.tengstrom@pp.inet.fi

Hem och Skola i Houtskär

Asta Sigfridsson

040 827 3771

asta_westerlund@hotmail.com

Houtskärs Allmogeseglare

Oscar Eksten

040 704 5399

houtskarsallmogeseglare@gmail.com

Houtskärs båtklubb rf

Mikael Mårtensson

0400 939 020

Houtskärs Frivilliga Brandkår rf

Roger Tengström

050 401 0570

Houtskärs idrottsförening rf

Linda Axén

040 078 6305

linda.axen@pargas.fi

Houtskärs jakt- och skytteförening r.f.

Jan-Erik Malén

050 577 4281

Houtskärs kulturgille rf

Lennart Brunnsberg

040 072 3375

houtskultur@gmail.com

Avellana

Therese Skaag

040 738 6565

Houtskärs kyrkliga folkhögskola rf

Rune Johansson

0400 956 617

runejohansson45@gmail.com

Houtskärs Marthaförening

Anja Karlgren

050 400 2352

marthahoutskar@gmail.com

https://aboland.martha.fi/vastaboland/houtskar_mf/

Houtskärs Ungdomsförening

Magnus Österman

040 057 9533

magnus@helab.fi

Jervis byalag rf

Karl-Henrik Kvikant

Korpo-Houtskär-Iniö Krigsveteraner r.f.

Anne Lindroos

Lions Club Nagu/Korpo/Houtskär rf

Pensionärsbostadsföreningen i Houtskär rf

Sussi Björkman

0400 828 113

syyzi61@gmail.com

Pro Houtskär rf

  • Houtskärs torggille
  • Matglädje

Päivi Kuntze

050 600 80

Helge Mattsson

0400 224 929

http://www.prohoutskar.fi/prohoutskar/

Röda Korset, Houtskärs avdelning

Petra Öhman

040 701 7025

petra.ohman@pargas.fi

Skärgårdens Vänner i Houtskär rf

Julian Mårtensson

040 555 4658

Svenska Folkpartiet i Houtskär rf

Christer Friis

040 573 2088

christer.friis@gmail.com

ÅSP Houtskärs lokalavdelning

Birgitta Rosenberg

040 061 7630

birgitta.rosenberg@luukku.fi