Startsida » Fritid » Motion & Idrott

Houtskärs Idrottsförening

https://www.facebook.com/HIFFEN/

Motionsbana

Motionsbanan och naturstigens utgånspunkt hittar du vid Träsk skola. Houtskärvägen 258.

Miniareena

På Miniareenan kan du träna lagsport. Houtskärvägen 258.

Idrottshall & Gym

Gymmet hittar du vid Träsk skola. Houtskärvägen 258. tel. 040 488 5781

Idrottsplan

Houtskärs idrottsplan hittar du vid Näsby, i korsningen av Ängesvägen och Saverkeitvägen brevid helikopterplattan.