Houtskärs Idrottsförening

Motion
Torsdagar kl. 18.00 på sommaren , i juli.
Intill Träsks bollhall, utomhus (ej i regnväder), ändamålsenliga kläder.

Dragare: Linda Axén

https://www.facebook.com/HIFFEN/

Motionsbana

Miniareena

Idrottshall & Gym

Idrottsplan