Motion & Idrott

Houtskärs Idrottsförening

https://www.facebook.com/HIFFEN/

Motionsbana

Motionsbanan och naturstigens utgånspunkt hittar du vid Träsk skola. Houtskärvägen 258.

MiniareenaGymmet

På Miniareenan kan du träna lagsport. Houtskärvägen 258.

Idrottshall & Gym

Gymmet hittar du vid Träsk skola. Houtskärvägen 258. tel. 040 488 5781

Idrottsplan

Houtskärs idrottsplan hittar du vid Näsby, i korsningen av Ängesvägen och Saverkeitvägen brevid helikopterplattan.

___________________

Vandringsleder, naturstigar och motionsbanor

idrotskollaasi

1. Kulturstigen

– En ca 2 km lång lättframkomlig stig i Näsby centrum med 10 informa-tionstavlor på tre språk om lokalhistoria

2. Meditationsstigen

– En tvådelad vandringsstig som börjar vid kyrkomuren och går längs med stranden och kommer upp endera vid prästgården (röda stigen, ca 0,5 km) eller vid Vitteludd (röda + blåa stigen, ca 1,5 km) och fortsätter tillbaks till kyrkan

– Inuti i kyrkan finns det info om stigen och dess syfte på tre språk

3. Mossala vandringsled

– En skogsstig som är under uppbyggnad och ska gå över hela Mossala udde

– Start från Mossala Island Resorts reception, mer info 050 347 7658

4. Nåtö naturstig

– En ca 2,5 km lång stig över uråldriga berg med bronsåldersgravar och vindpinade tallar ute på ön Nåtö bredvid Skiftet mot Åland

– Till Nåtö kommer du med egen båt eller genom att ta förbindelsebåten Karolina eller Satava från Roslax (OBS! Måste bokas dagen före!)

– Mer info av Lilian Lundell på Sammels Gårdsturism, 040 565 6084

5. Träsk motionsbana

– Två motionsslingor i skogen ovanför Träsk skola, båda ca 1,5 km långa