Houtskär daghem och förskola ligger i Näsby. Vi erbjuder mångsidig småbarnspedagogik för barn i åldern 0-7 år. En stor del av vår verksamhet sker utomhus. Den rymliga gården utgör en viktig lärmiljö. Barn och vuxna bjuds in till mångsidiga lekar och upptäckande bland bärbuskar, fruktträd, kojor, pulkabackar, odlingslådor, gungor och sandhögar.

Hållbar livistil med barnen i fokus

Vår pedagogiska verksamhet sker i smågrupper med utgångspunkt i barnens intressen och behov. Vi värnar om en hållbar livsstil med goda levnadsvanor med nära kontakt till naturen.

Info om daghemmet