Midsommarstänger kläs och reses på midsommaraftonen

På midsommaraftonen 21.6 reses en midsommarstång i så gott som varje by i Houtskär. Delta gärna i dekoreringen av någon stång om du är i Houtskär under midsommarhelgen! Kolla klockslag på Houtskär Info FB-sida.