Houtskärs prästgård

Röda Korsets hälsopunkt

Hälsopunkten är öppen onsdagen den 18 mars kl. 14-15.30 i prästgården. På hälsopunkten får den som vill gratis tips och råd hur man kan ta hand om egen och sin familjs hälsa och välmående. Man kan t.ex. mäta sitt blodtryck eller prata om hur man mår och orkar. Mera information ger Jaana Rosenblad, tel. 045 215 4854.