I Houtskär finns det gott om vackra allmogebåtar. De flesta är gamla båtar som tidigare har använts som bruksbåtar, men det finns även några nybyggda.

Nästan varje veckoslut under sommaren ordnas det allmogeseglingstävlingar i Houtskär eller i trakterna omkring, dvs i Iniö, Korpo, Gustavs och Nådendal. Föreningen Houtskärs allmogeseglare rf (HAS) samlar allmogebåtsintresserade och är arrangör för en årlig segeltävling som hålls i samband med Houtskärsdagarna.

talonpoikaisveneet kollaasi1

Den genom tiderna äldsta årliga kappseglingen i Finland är kappseglingen för allmogebåtar i Bolof-sund vid Kittuis i juli, som har arrangerats varje år sen 1910-talet, även under krigsåren. Man brukar avsluta säsongen med en kappsegling i Mossala under forneldsveckoslutet i slutet av augusti, den s.k. Stornässeglingen, ordnad av Houtskärs Båtklubb rf (HBK).

Det är en mäktig upplevelse att se hur de vackra båtarna kryssar genom vinden. Missa inte detta unika tillfälle om du är i Houtskär under en allmogesegling!

Houtskärs allmogeseglare rf