Startsida » Bibliotek » Biblioteket på Houtskär
Houtskarin aluekonttori

Biblioteket på Houtskär

Öppethållning

Obs. Houtskärs bibliotek flyttar till områdeskontoret och är stängt mellan 18.5.-10.6.

TJÄNSTER

Datorer, wifi, kopieringsapparat, låningsautomat, skanner, digitalisering, digitaliseringsstudio

Yhteystiedot

Näsbyvägen 214
21760
Houtskär

+358 40 488 5794

www

mail