Houtskär, som till ytan är 697 km2 och består av ca 700 holmar över 1 ha i storlek (20 bebodda), ligger i Åbolands skärgård vid gränsen mot Åland. Houtskär blev tvåspråkigt år 2003 och var en självständig kommun fram till kommunsammanslagningen 1.1.2009, då kommunen blev en av fem kommundelar i skärgårdsstaden Pargas. Ca 500 personer är skrivna här, men vi har också en stor deltids- och fritidsbefolkning. Av befolkningen talar ungefär 83 % svenska, 15 % finska och 2 % andra språk. Undervisningen i åk 1-6 i Träsk skola är svenskspråkig, men finskspråkig undervisning för åk 1-9 finns på nära håll i Korpo, liksom svenskspråkig undervisning för åk 7-9, som funnits redan sedan hösten 1980, då f.d. Skärgårdshavets högstadieskola grundades.

Naturen är omväxlande och floran är artrik bl.a. tack vare en kalkrik jordmån, gott klimat och hävdade jordbruksmarker. Houtskär ingår i sin helhet i Skärgårdshavets biosfärområde och delvis i Skärgårdshavets nationalpark.

Det finns inte många stora sammanhängande åkrar i Houtskär. Skärgårdsnaturen bjuder istället på ett lapptäcke av skogsmark, berg, kärr, åkermark och vattendrag. Dagens krav på stora effektiva enheter gör att skärgårdsbonden inte har det lätt. Ett sätt att klara sig är att satsa på specialodlingar. Houtskär är känt för sin tidiga och goda nypotatis. Tidigt på våren ser det i många byar ut som om åkrarna skulle vara snötäckta, men skenet bedrar. De blänkande tegarna är skyddstäckta potatisodlingar. Tomater är en annan stor ”exportvara” och tomater odlas numera året om. Andra special- grödor är t.ex. äpplen.

kotiseutumme kollaasi1

Houtskär har en god basservice som kompletteras av privata företag. Föreningsverksamheten är mycket livlig och bidrar i hög grad till invånarnas trivsel. I Houtskär finns det många livskraftiga byar. Flera av dem är fortfarande traditionella “gytterbyar”. Speciellt Hyppeis och Björkö är kända för sina vackra båthus.

Byaförteckning: Näsby (som är Houtskärs kyrkby), Storpensar, Saverkeit, Kittuis, Medelby, Hönsnäs, Berghamn, Träsk, Jervis, Hyppeis, Roslax, Kivimo, Björkö, Mossala, Äpplö och Nåtö.