Mina snart 80 år som sommarboare i Houtskär har gett mig en god inblick i förvandlingens landskap. På 1950-talet var naturen ännu formad av ett småskaligt jordbruk med betesdjur, men när kossorna försvann växte backar och naturängar igen och de kräsnare blommorna kvävdes under högt gräs.

Barndomens kattfot, ängsbräsma, gullviva och framför allt orkidéerna Adam och Eva blev allt sällsyntare. Men på 1980-talet vaknade insikten om vad man höll på att förlora och sedan dess har trenden att bevara vissa värdefulla artrika områden blivit allt starkare. Houtskär är den enda kommundelen i Åbolands skärgård, som kan visa upp ängar och backar där den sällsynta och fridlysta orkidén fortfarande lyser röd(Adam) och gulvit (Eva) bland gullvivorna. På Storlandet, Jungfruskär, som idag nästan helt hör till Nationalparken, växer vissa år tusentals orkidéer på de restaurerade lövängarna.

luonto kollaasi4

Flora och fauna

Artrikedomen gäller inte bara floran, faunan är också rik på öarna. Vissa arter har ökat medan andra har minskat. Hjortdjur ser man dagligen och visst kan man vara av olika åsikt om beståndets storlek… Men vackra är de. Älgar har alltid funnits i skogarna och harar skuttar över vägen på oväntade ställen. Den bevingade världen bjuder fågelskådarna på smått och stort. Sankmarkerna har sina vadare och hassel- och lövskogen underbara sångfåglar, näktergalen t.ex. hör man ofta under ljusa försommarnätter.

Ejdern har väckt livlig diskussion på sista tiden då stammen har minskat oroväckande. Men ännu ser man ådor med ett pärlband av ungar efter sig. Det är främst i ytterskärgården som dessa pärlband har minskat. Högt uppe seglar den ståtliga havsörnen som tack vare människan har återhämtat sig, efter att ha varit utrotningshotad på 1980-90-talet. Den anses vara orsaken till minskningen av ejderbeståndet, men förklaringen kan vara en annan, så det är för tidigt att skuldbelägga denna luftens härskare.

Houtskär är unikt på många sätt. Den stora artrikedomen är en källa till glädje men manar också till försiktighet. Undvik att trampa omkring bland sällsynta växter också när du fotograferar. Lyssna till fågelsången och naturens egna ljud och skräm inte upp häckande fåglar. Vi människor är gäster i naturens stora rum och allt levande i detta rum förväntar sig att vi visar hänsyn och värnar om friden. Tänk på det och njut!