Associations

Folkhälsan i Houtskär rf
 • Johanna Tengström
 • 040 587 1978
 • folkhalsan.houtskar@gmail.com
Hem och Skola i Houtskär
 • Jenni Öhman
 • 040 413 2019
 • jenni.ohman@outlook.com
Houtskärs Allmogeseglare
 • Oscar Eksten
 • 040 704 5399
 • houtskarsallmogeseglare@gmail.com
Houtskärs båtklubb rf
 • Mikael Mårtensson
 • 0400 939 020
Houtskärs Frivilliga Brandkår rf
 • Roger Tengström
 • 050 401 0570
Houtskärs idrottsförening rf
 • Linda Axén
 • 040 078 6305
 • linda.axen@pargas.fi
Houtskärs jakt- och skytteförening r.f.
 • Anton Mårtensson
 • 050 577 4281
 • anton.m@hotmail.com
Houtskärs kulturgille rf
 • Lennart Brunnsberg
 • 040 072 3375
 • houtskultur@gmail.com
Avellana
 • Therese Skaag
 • 040 738 6565
Houtskärs kyrkliga folkhögskola rf
 • Rune Johansson
 • 0400 956 617
 • runejohansson45@gmail.com
Houtskärs Marthaförening
 • Anja Karlgren
 • 050 400 2352
 • marthahoutskar@gmail.com
 • https://aboland.martha.fi/vastaboland/houtskar_mf/
Houtskärs Ungdomsförening
 • Magnus Österman
 • 040 057 9533
 • magnus@helab.fi
Jervis byalag rf
 • Karl-Henrik Kvikant
Korpo-Houtskär-Iniö Krigsveteraner r.f.
 • Anne Lindroos
 • 0400 634 082
 • anne.lindroos@yahoo.se
Lions Club Nagu/Korpo/Houtskär rf
Pensionärsbostadsföreningen i Houtskär rf
 • Sussi Björkman
 • 0400 828 113
 • syyzi61@gmail.com
Pro Houtskär rf
Röda Korset, Houtskärs avdelning
 • Petra Öhman
 • 040 701 7025
 • petra.ohman@pargas.fi
Skärgårdens Vänner i Houtskär rf
 • Fabian Karlgren
 • 040 730 6405
Svenska Folkpartiet i Houtskär rf
 • Christer Friis
 • 040 573 2088
 • christer.friis@gmail.com
ÅSP Houtskärs lokalavdelning
 • Birgitta Rosenberg
 • 040 061 7630
 • birgitta.rosenberg@luukku.fi