Houtskärs kapellförsamling

Houtskärs kapellförsamling är verksam året om med gudstjänster, förrättningar och annan
församlingsverksamhet. I regel firar vi gudstjänster enligt principen: kvällskyrka kl. 18 första
helgen i månaden, ingen gudstjänst andra helgen och de övriga helgerna firar vi högmässa kl. 11.

Öppethållning

Kyrkan är öppen alla dagar kl. 9–21 och du är välkommen att titta in. Sätt dig gärna en stund i
bänken och känn närvaron av det heliga. Det finns också ett bord med förbönsstenar där du kan be.
Vi ber i gudstjänsten för alla de böner stenarna representerar.

Evenemang

Händelser och datum hittar du här (PDF).

På nätet hittar du oss här:

https://www.vastabolandsforsamling.fi/houtskar-kapellforsamling

Facebook @vasfor

Instagram @vastabolandsforsamling