Houtskärs kapellförsamling

Houtskärs kapellförsamling är verksam året om med gudstjänster, förrättningar och annan
församlingsverksamhet. I regel firar vi gudstjänster enligt principen: kvällskyrka kl. 18 första
helgen i månaden, ingen gudstjänst andra helgen och de övriga helgerna firar vi högmässa kl. 11.

Öppethållning

Sommartid 1.5-30.9 är kyrkan öppen alla dagar kl. 9-21 och vintertid 1.10-30.4 kl. 9-18. Du är hjärtligt välkommen att titta in. Sätt dig gärna en stund i bänken och känn närvaron av det heliga. Det finns också ett bord med förbönsstenar där du kan be.
Vi ber i gudstjänsten för alla de böner stenarna representerar.

Evenemang

Händelser och datum hittar du i senaste Församlingslyktan 03/2020 på sidan 18.

Församlingslyktan

Houtskärs kapellförsamlings egen, fyra gånger per år utkommande, omtyckta tidskrift Församlingslyktan finns nu också på nätet. Årgång 2019 och 2020 kan du läsa här.

På nätet hittar du oss här:

https://www.vastabolandsforsamling.fi/houtskar-kapellforsamling

Facebook @vasfor

Instagram @vastabolandsforsamling