Församlingen

Houtskärs kapellförsamling

Houtskärs kapellförsamling är verksam året om med gudstjänster, förrättningar och annan
församlingsverksamhet. I regel firar vi gudstjänster kl. 11 varje söndag, förutom andra helgen i månaden då ingen gudstjänst hålls.

Öppethållning

Sommartid 1.5-30.9 är kyrkan öppen alla dagar kl. 9-21 och vintertid 1.10-30.4 kl. 9-18. Du är hjärtligt välkommen att titta in. Sätt dig gärna en stund i bänken och känn närvaron av det heliga. Det finns också ett bord med förbönsstenar där du kan be.

Evenemang

På grund av den rådande corona-pandemin ordnas väldigt få evenemang för tillfället.

Församlingslyktan

Houtskärs kapellförsamlings egen, fyra gånger per år utkommande, omtyckta tidskrift Församlingslyktan finns nu också på nätet. Årgångarna 2019 och 2020 samt årets tidningar kan du läsa här.

På nätet hittar du oss här:

https://www.vastabolandsforsamling.fi/houtskar-kapellforsamling

Facebook @vasfor

Instagram @vastabolandsforsamling