Geocaching på Houtskär

Det är möjligt att idka geocaching på Houtskär. På ön finns närmare tjugo geocacher, av vilka en del passar bra även för nybörjare. Geocaching är en rolig hobby, eftersom det inte är tidsbundet och hela familjen kan hålla på med det tillsammans. Med hjälp av geocaching kan du också bekanta dig mer med Houtskär, för i många av cacherna beskrivning finns lokal information. Prova och låt dig inspireras!

Vad är geocaching?

Geocaching är en uteaktivitet för hela familjen, där man söker små askar, alltså geocacher, som är gömda i terrängen eller omgivningen.
Gömmorna söks upp med hjälp av GPS-mottagare, men det är inget tvång att använda en apparat. Det går att leta efter geocacher med bara en karta. Apparaten kan vara en skild GPS eller en helt vanlig smarttelefon.

Koordinaterna för geocachen och annan nödvändig information för att hitta cachen finns i cachebeskrivningen, som publiceras på någon av webbplatserna för registrerade geocachare. Förutom instruktionerna i sig, kan beskrivningen också innehålla bakgrundsinformation om cachens position eller tilläggstips för att underlätta sökandet efter cachen. Geocachens koordinater finns antingen direkt utmärkta (för en vanlig cache) eller så får man dem efter att ha löst någon slags gåta eller uppgift. En typisk cache består av en vattentät ask, en blyertspenna och en loggbok, i vilken man kan anteckna sitt namn och datum då man hittade cachen. Geocacherna finns på allmänna områden där alla kan röra sig fritt eller på privata områden, ifall markägaren gett lov både att gömma cachen och för folk att röra sig på området.geo

Hur komma igång med geocaching?

Det enklaste sättet att börja leta efter geocacher är att registrera sig gratis på webbsidan Geocaching.com eller att ladda ner den som en app till sin smarttelefon. Appen/sidan kräver inloggning, men efter det är den ett smidigt sätt att kartlägga geocacherna som finns på området där man än rör sig.
Med hjälp av appens sökfunktion kan man söka en lista på Houtskärs alla geocacher. Man ser cacherna också på kartan, så att man enkelt kan välja det mest lämpliga målet för sig. Med hjälp av GPS-mottagaren och kartan ser man avståndet till cachen och om man närmar sig den eller går längre bort från den.

Geocaching.com är världens största webbplats för geocaching. Sidan har registrerade användare från hela världen och över 2,65 miljoner cachar i över 200 länder. Genom att registrera sig gratis får man tillgång till största delen av informationen om cacherna. Dessutom finns ett premium-medlemskap till ett skäligt pris, vilket ger användare tillgång till mer avancerade sökfunktioner samt geocacher som är tänkta endast för premium-användare.

Spelregler för geocaching

Då man geocachar är det bra att komma ihåg spelreglerna för ansvarsfull geocaching:
– Jag förorsakar inte onödig fara för mig själv eller för andra geocachare.
– Jag tar hänsyn till allemansrätten och -skyldigheterna.
– Jag iakttar principen för skräpfria utflykter och lämnar så lite spår efter mig i naturen och miljön
som möjligt när jag söker och gör cacher.
– Jag respekterar markägarnas och invånarnas rättigheter.
– Jag ser till att geocacherna stannar kvar, jag gömmer alltså cachen på samma plats och på
samma sätt som den var när jag hittade den, jag rättar till maskeringen av cachen om den är
alltför synlig eller tydligt skadad.
– Jag kommer också ihåg att hålla resekrypen, d.v.s. de skatter som ska flyttas från en gömma till
en annan, i cirkulation och logga upptäckterna och omplaceringarna enligt anvisningarna.

Tilläggsinformation på svenska på adressen: http://www.utinaturen.fi/geocaching

Väck äventyrslusten inom dig och börja leta efter cacher!