Städtalko på söndag 2.5

Pro Houtskär utmana alla byar i Houtskär till en gemensam städtalko söndagen 2.5. Mer information på Pro Houtskärs Facebook-sida.