Den nya mattvätten är klar

Bakom brandstationen, på Näsbyvägen 141, finns den nya mattvätten med en stor balja och två små, en mangel och många upphängningsräcken. Det är gratis att tvätta sina mattor där. Det går tyvärr inte att reservera tid, så de som kommer först har förtur, men det finns många varma sommardagar ännu!

mattvatten 4 mattvatten 7 mattvatten 8